Våra tjänster

LÖNEHANTERING

Smidig lönehantering för dig och dina anställda

Vi erbjuder ditt företag ekonomitjänster utifrån vad verksamhetens behöver. Du betalar bara för den service som uppdraget omfattar – det är ditt företags behov som styr.

 

Komplett löneadministration

Vår fullservicetjänst omfattar allt som har med löneadministration att göra:

 

• Tid- och projektrapportering.

• Lönespecifikationer – sammanställning samt utskick, antingen via hemsida, post eller e-post.

• Utbetalning av reseräkningar, traktamente samt utlägg – direkt in i systemet.

• Samtalsservice där vi svarar på medarbetarnas eventuella frågor om lön.

• Inloggningsuppgifter till personlig sida där varje medarbetare får en detaljerad bild av sin lönespecifikation.

 

Flexibel löneadministration

Eftersom vi jobbar med fast prislista är det enkelt för dig att välja ut de delar företaget bäst behöver hjälp med. Det betyder att du kan utöka uppdraget den ena månaden, för att låta det minska i nästa o s v.

 

Välj ett, två eller alla våra tre system: Lön, Tid och Reseräkning.

 

Du kan även köpa till diverse administrativa kringtjänster såsom arbetsgivarintyg och pensionsrapportering m.m.

TIDRAPPORTERING

Hur vill du rapportera din tid?

Vårt tidrapporteringssystem erbjuder en mängd olika valmöjligheter för att rapportera tid:

• Närvarorapportering

• Avvikelserapportering

• Projektredovisning

• Fakturering

• Schemahantering m. m.

 

Förenklar på alla nivåer

Medarbetare kan på ett lättöverskådligt sätt följa upp hur de har arbetat, hur många timmar som finns på kompsaldot samt hur de ligger till i förhållande till budgeterad tid i olika projekt. De kan även ansöka om ledighet via systemet.

 

Ansvarig kan via enkla rutiner attestera medarbetarnas tidrapporter samt hålla reda på eventuell frånvaro i arbetsgruppen.

 

Projektledare kan planera och budget-fördela projekt samt hålla koll på att arbetet fortlöper enligt plan.

 

Faktureringsavdelningen får färdiga och pålitliga underlag för fakturering. Används systemet tillsammans med vårt

Reseräkningssystem skapas samlade fakturaunderlag, som omfattar nedlagd tid och rese-kostnader fördelat per projekt.

 

I programmet ingår bland annat:

Terminal/PC-stämpling, schema-läggning, avvikelserapportering, närvarotablå/planerad frånvaro, projekt-redovisning, fakturering, frånvarofunktion, hantering av frånvaro, statistik, hantering av flextid, övertid,

komptid, OB mm., personliga dagschemor, rapportgenerator, historik, elektronisk attestering, behörighetssystem, flerföretagsfunktion, valbar redovisningsperiod.

RESERÄKNING

Smidigt och enkelt reseräkningssystem

Alla moment i den vanligtvis krångliga reseräkningshanteringen förenklas med vårt kompletta system. Här kan medarbetare på ett enkelt sätt registrera sina egna reseräkningar – utan några manuella sammanräkningar.

 

Systemet utför automatiskt beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation i samband med resan.

 

Ansvarig granskar och attesterar direkt i systemet. Den smidiga rapporteringsfunktionen underlättar ekonomiska uppföljningar.

 

Faktureringsavdelningen får färdiga och pålitliga underlag för fakturering. Används systemet tillsammans med vårt Tidrapporteringssystem skapas samlade fakturaunderlag, som omfattar nedlagd tid och resekostnader fördelat per projekt.

 

Systemet erbjuder även en modul som hanterar resebeställningar. Denna kan sedan biläggas som underlag för den kommande reseräkningen.

 

Vi kan även granska era reseunderlag/kvitton.

 

I programmet ingår bland annat:

Valutahantering, kontokortshantering, förskottshantering, reseanmälan, körjournal, nordiska traktamentsregler, språkmodul, projektredovisning, fakturering, statistik, rapportgenerator, historik, elektronisk attestering och behörighetssystem.

För info & lönesupport, ring 08-522 826 00