TRYGGHET

Genom att använda våra tjänster garanterar du alltid din personals lön korrekt

och i tid. Som kund hos oss har du vid alla tillfällen ett eget team som kan just

era rutiner.

 

Sjukdom, semester eller föräldraledighet behöver aldrig vara ett orosmoment.

 

Lön är ofta en konfidentiell upplysning. Genom att outsourca lönehanteringen garanterar du att informationen inte sprids vidare inom företaget.

 

Våra systemservrar finns i en säkerhetsklassad datahall. Alla system övervakas 24 timmar om dygnet

av beväpnade säkerhetsvakter. Ingången till datahallen är larmskyddad och endast säkerhetsvakter

och servicepersonalen har tillgång. Reservaggregat säkrar en oavbruten strömförsörjning till systemservrarna. Backup på all data utförs dagligen.

EKONOMI

Lön, arbetsplats och programlicenser är bara del av den totala kostnaden. Det kan vara svårt att fylla en heltidstjänst då löneadministrationen är väldigt intensivt endast under vissa delar av månaden.

 

Kanske har ni behov av mer än en, men mindre än två anställda för att utföra er lönehantering. Vi är kostnadseffektiva och fakturerar endast exakt de antal lönespecifikationer ni har.

KOMPETENS

Exaktums personal är alltid uppdaterad på de senaste lagarna, kollektivavtalen och annat som är viktigt för en korrekt lönehantering.

 

Du slipper skicka personalen på kostsamma utbildningar som tar tid från kärnverksamheten.

PERSONLIGHET

Hos Exaktum är alla kunder lika viktiga, stora som små.

 

Det team av administratörer som vi tilldelar just ditt företag har alltid tid att förklara en lönespecifiktation eller hur systemen fungerar.

 

 

1

2

3

RESURSUTNYTTJANDE

Många företag använder idag sin ekononomichef eller personalchef som löneadministratör. Varför inte utnyttja deras kompetens till det de gör bäst?

Och låt oss göra det vi gör bäst!

Fem anledningar att låta oss hjälpa er

4

5

För info & lönesupport, ring 08-522 826 00